Kan jeg beholde arkitektlampen, maleriet og den gode stol?

Kan jeg beholde arkitektlampen, maleriet og den gode stol?

Når vi fra Faqtum M&A møder en virksomhed for første gang, er det næsten altid de samme spørgsmål ejeren søger svar på:

 • Kan min virksomhed sælges?
 • Hvordan er markedet netop nu?
 • Hvem er køberne til en virksomhed som min?
 • Hvad er virksomheden værd?
 • Hvordan foregår en salgsproces og hvor lang tid tager den?
 • Hvad er min rolle i en salgsproces?
 • Kan en salgsproces gennemføres fortroligt?
 • Hvem bør involveres og hvad koster det?

Er der en ejendom involveret - oftest placeret i et søsterselskab - er der selvsagt også spørgsmål omkring hvordan denne håndteres.

Men vi insisterer på at vi også altid kommer omkring nedenstående emner - de er nemlig mindst ligeså relevante:

 • Er timingen rigtig eller skal du vente med at sælge.
 • Hvad er det du sælger - aktiver eller aktier/anparter.
 • Hvad medfølger når du sælger et selskab (forstå din balance).
 • Hvad er "arbejdskapital" og hvorfor er det vigtigt.
 • Forskellen på salgsprisen og provenuet.
 • Hvordan vil en køber ønske at sammensætte en transaktion.
 • Hvordan kan du øge både salgspris og provenu.
 • Hvilke begrænsninger (konkurrenceklausul) følger med et salg.
 • Din rolle i overdragelsesfasen efter salget er gennemført.
 • Hvad er “garantier og indeståelse” og hvorfor er det vigtigt.
 • Den mentale rejse der venter i en salgsproces.

Nogen gange er der helt andre spørgsmål der også er vigtige for en virksomhedsejer.

 • Hvordan sikrer jeg mine medarbejdere en god ny ejer?
 • Hvad med firmanavnet - kan det bevares?
 • Kan jeg beholde arkitektlampen, maleriet og den gode stol?
 • Vil en ny ejer beholde virksomheden her i Kværnløsemagle?

Vi insisterer også på at lære dig og din virksomhed godt at kende. Kvalificerede svar kræver et grundigt indblik i virksomheden. Men vi skal også forstå dig og de bevægegrunde og overvejelser der ligger bag salgstankerne. Hvad er vigtigt for dig og hvad er dine prioriteter?

Det er ikke alle spørgsmål vi kan besvare. Det er heller ikke alle vores svar du vil kunne li’ - for de er ærlige og tydelige. Vores erfaring betyder at vi har kvalificerede bud/gæt på det meste. Men nogle svar får vi først når vi går ud i markedet og spørger.

Kontakt os hvis også du søger svar. De første tager vi på et gratis, fortroligt og uforpligtende møde.